مجله ریاضیات و کاربردها- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/28 | 

مجله «ریاضیات و کاربردها» نتایج تحقیقات اصیل و مقالات مروری در همه زمینه های ریاضیات و کاربردهای آن را منتشر می کند. برخی از زمینه های انتشار مقالات (و نه همه آن ها) به قرار زیر است:

جبر، آنالیز تابعی، ریاضیات گسسته، ترکیبیات، نظریه گراف، نظریه مجموعه های فازی، نظریه مجموعه های نرم، مدلسازی ریاضی، بهینه سازی خطی و غیرخطی، کاربرد شبکه و گراف در مسائل صنعتی، تحلیل پوششی داده ها، جبر خطی عددی، آنالیز عددی و ... .

نشانی مطلب در وبگاه مجله ریاضیات و کاربردها:
http://mathapp.ir/find.php?item=1.42.21.fa
برگشت به اصل مطلب